Skræddersyede kurser til
hele Grønlands erhvervsliv.

Mini MBA Grønland (lederuddannelse)

En yderst stærk lederuddannelse med 6 undervisere fra toppen af Grønlands erhvervsliv. Udviklet i tæt samarbejde med professor i ledelse Steen Hildebrandt.

 

Tag din karriere til det næste niveau med Grønlands Mini MBA Lederuddannelse, der indfører dig i de klassiske MBA-fag og gør dig til en langt stærkere leder i Grønland. Og bliv undervist af dem, der med stor succes har gjort det hele i praksis: Fx Jacob Nitter Sørensen (direktør for Air Greenland) og Anne Nivika Grødem (direktør for Visit Greenland).

 

Lederuddannelsen giver dig samtidig det mest aktuelle inden for ledelse i Grønland – nu og i fremtiden. Læs artikel om uddannelsen i Sermitsiaq.

 

 

De 5 bedste grunde til at tage lederuddannelsen!

 • Du får en yderst ambitiøs lederuddannelse, hvor du bliver undervist af 7 fremtrædende grønlandske ledere (læs mere om dem nedenfor)
 • Du får en lederuddannelse over 6 måneder med intense undervisningsdage, studiegrupper, øvelser og en afsluttende eksamen
 • Lederuddannelsen indfører dig i de klassiske MBA-fag og giver dig yderligere viden om fremtidens ledelse
 • Lederuddannelsens pensum består udelukkende af litteratur fra respekterede forfattere og forskere! Det er desuden hovedsagligt på dansk og har en værdi af 2.500 kr.
 • Du får et bredt netværk, som du kan sparre med i din fremtidige lederkarriere.

 

86test16test 100test75test 110.5test60.5test 101test16.5test
Næste kursusstart Se alle datoer Ny dato på vej
Varighed 6 måneder, herunder 6 kursusdage, studiegruppemøder og eksamen
Pris 35.000 kr. kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig Download som pdf
Driller det? Ring til os på +45 70 278 279
Scroll down

En international lederuddannelse med 6 grønlandske undervisere

Denne lederuddannelse giver dig præcis den viden og de kompetencer, du har brug for som leder i det grønlandske erhvervsliv. Der findes masser af lederuddannelser i Grønland med danske undervisere. De kan helt sikkert lære dig meget. Men ledelse i Grønland er ikke det samme som ledelse i Danmark – og andre steder i verden. Derfor har vi valgt, at du kun skal undervises af grønlandske erhvervsledere.

Hvad er en Mini MBA Lederuddannelse?

En Mini MBA er en mulighed for at udvide dit perspektiv som leder ved at blive indført i de klassiske MBA-discipliner.

Undervisning, øvelser, studiegrupper, pensum og eksamen – sådan er Mini MBA’en opbygget!

Mini MBA’en er bygget op over 6 moduler fordelt over i alt 6 undervisningsdage på 6 måneder (altså ét modul og én undervisningsdag hver måned i 6 måneder). Forud for hver undervisningsdag skal du læse et pensum på cirka 200-300 sider. Efter hver undervisningsdag får du nogle individuelle øvelser og skal mødes med din studiegruppe (både øvelser og studiegruppe er dog valgfri). Efteruddannelsen afsluttes med en lille eksamen. Læs mere om alt dette længere ned på siden.

Se 9+ videoer fra tidligere deltagere (om Mini MBA-varianten i Danmark)

Se alle videoerne her

Pensum på dansk – med fuld gennemsigtighed!

Som noget særligt for Grønlands Mini MBA Lederuddannelse har Steen Hildebrandt og underviserne sammensat dit pensum, så det primært består af tekster på dansk. Det har vi gjort, fordi forskningen viser, at man lærer bedst ved at læse på sit 1. eller 2. sprog end på sit 3. sprog – også selvom man er god til engelsk.

Teksterne er en blanding af oversættelser af internationale “must-reads”, de bedste danske bøger og en række artikler fra grønlandske medier. Vi har desuden udvalgt en række valgfri ekstralæsninger blandt de engelsksprogede businessbøger, som endnu ikke er oversat til dansk. Alle artikler og bøger du skal læse er naturligvis skrevet af anerkendte fagfolk, ledere og eksperter.

Vi mener, at den vigtigste faktor i dit valg af uddannelse bør ligge i, om der er dygtige undervisere og et godt pensum. Det er nemlig de to faktorer, der i højeste grad afgør kvaliteten af din læring. Af den grund advokerer vi for total gennemsigtighed, så du ved, hvem du bliver undervist af, og hvad du skal læse. Læs mere om vores pensum her.

Hør Steen Hildebrandt fortælle om Mini MBA

Øvelser med udgangspunkt i dig!

For os handler Mini MBA Lederuddannelsen om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig som leder (eller kommende leder) og til din arbejdsplads – så du og din arbejdsgiver får fuldt udbytte af din Mini MBA. Øvelserne er ikke obligatoriske, og du bestemmer selv, hvor meget arbejde, du lægger i dem. Øvelserne danner udgangspunkt for møderne med din studiegruppe (også valgfri).

Få masser af sparring i din studiegruppe!

Vi inddeler de studerende i studiegrupper, der mødes 5-6 gange i løbet af uddannelsen. I studiegrupperne kan I diskutere pensum og øvelser – og ikke mindst udveksle erfaring og få sparring på éns egen situation og rolle som leder. Det er frivilligt, om man deltager i studiegruppen. Men vi anbefaler det, da det giver stort udbytte.

“Tiltaget med studiegrupper er virkelig godt. Og møderne med studiegruppen har måske fordoblet mit udbytte af uddannelsen” – Jacob Christiansen, Orkla Foods.

Læs om de 6 moduler

 

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 1

 

Strategisk ledelse. Visioner og strategiske processer i en turbulent og foranderlig verden. Ledelse og bæredygtighed i den moderne organisation.

 

– Underviser: Anne Nivika Grødem, CEO hos Visit Greenland.

 

Strategi handler bl.a. om at være fremtidsorienteret. Lederskab går bl.a. ud på at forbinde nutid og fremtid. Det handler om at forstå virksomhedens mission og vision og om at udvikle de strategier og planer, der skal være med til at bringe virksomheden ind i fremtiden.

Den strategiske ledelse er afgørende for virksomhedens fremtidsmuligheder, og i modulet gennemgås begreber og modeller, der er vigtige i denne sammenhæng.

Under mini MBA’ens første modul fokuserer vi derfor på grundlæggende problemstillinger vedrørende strategi – både nationale og globale forhold og kræfter behandles. Virksomheder eksisterer i meget turbulente omgivelser, som hænger sammen med den strategiske situation og ledelse, der karakteriserer og finder sted i virksomheden. Hvad er virksomhedens strategiske situation og dagsorden, og hvorledes gennemføres der strategiske analyser, og hvorledes implementeres strategiske beslutninger og tiltag i virksomheden? Virksomhedens identitet og mission er grundlæggende udgangspunkter for dette arbejde.

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Mission, vision og strategi
 • Strategisk planlægning og ledelse
 • Strategi og organisationsstruktur
 • Virksomhedens omgivelser og interessenter
 • Bæredygtighed
 • Strategi og forretningsudvikling
 • Strategiimplementering.

 

 

 

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 2

 

Fra strategi og megatrends til hverdag: Hvordan man som leder kan skabe en platform for udvikling af sin organisation?

 

– Undervisere: Kommunikationschef Julie Rademacher, TELE-POST.

 

Hvis strategi er en beskrivelse af, hvad man vil opnå med sin organisation, er forretningsmodellen en beskrivelse af, hvordan man gør det. Sagt på en anden måde; hvis strategi er noget, man arbejder med én gang om året, så er forretningsmodellen det, man arbejder med hver eneste dag!

Det er grunden til at Mini MBA’ens andet modul fokuserer på forretningsmodeller, og hvordan man kan arbejde med dem som leder. Og formålet med modulet er – i al sin enkelthed – at gøre dig klar til dette arbejde!

Derfor starter vi med at zoome ud på de megatrends, der de næste mange år vil påvirke din virkelighed og din evne til at nå de strategiske mål, der er sat op for din organisation. Der er en række konkrete forhold, som enten vil eller allerede er i gang med at påvirke din organisation. Ved at få kigget nærmere på disse forhold, bliver du bedre i stand til at sætte klar retning for og med dine kolleger.

Vi introducerer værktøjer, der gør dig i stand til systematisk at kigge på enkeltdelene i din forretning og sammenhængene i mellem dem. Du vil som leder kunne bruge disse værktøjer til at diskutere udfordringer med dine ledelseskolleger og skabe en platform for inddragelse og kommunikation, der kan gøre det klart for hele organisationen, hvor I er på vej hen.

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Megatrends og deres effekt på verden og dig
 • Konkrete effekter af robotter, individualisering, digitalisering mv.
 • Forretningsmodeller i går, i dag og i morgen
 • Disruption – hvad er det, og hvordan arbejder man med det?
 • Effekter i forskellige brancher og sektorer – privat/offentligt,
 • store/små, globalt/nationalt
 • Hvordan arbejder jeg med disse ting som leder?

 

 

 

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 3

 

Personaleledelse. Mennesket i den moderne private og offentlige organisation. At lede sig selv og andre. Organisationsudvikling, team-ledelse, selvledelse, coaching.

 

– Underviser: Bodil Marie Damgaard, HR-direktør hos Mittarfeqarfiit.

 

Personaleledelse og Human Ressource Management handler bl.a. om ledelse af mennesker og udvikling af organisationer. Mennesker er det centrale i enhver organisation. Mennesker, kompetencer, kultur sammen med teknologi, infrastruktur m.m.  er grundlaget for alle de former for resultatskabelse, der finder sted i den moderne organisation.

En organisation består af mennesker. Der eksisterer en række begreber og problemstillinger i enhver organisation, der handler om mennesker, både det enkelte individ, grupper og hele organisationen. HRM, lederskab, følgeskab, samarbejde og dialog er vigtige faktorer her. Mennesket og menneskelige relationer er i centrum.

Menneske- organisations- og samfundssyn er vigtige temaer. Gruppeprocesser, konflikter, relationer m.m. er fænomener, der karakteriserer livet i enhver organisation. Hvorledes arbejder man ledelses- og udviklingsmæssigt med mennesker og grupper af mennesker? Hvorledes arbejder man med tid, møder, konflikter, dialoger, lederudvikling m.m.?

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • At lede andre
 • Lederroller
 • Ledelse i forskellige organisationstyper
 • Ledelse i medvind og modvind
 • Værdibaseret ledelse
 • Performancebaseret ledelse
 • Mangfoldighedsledelse
 • Medarbejderudvikling
 • At lede sig selv.

 

 

 

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 4

 

Forandringer. Ledelse af forandringer og bevidst arbejde med resiliens.

 

– Underviser: Jacob Nitter Sørensen, administrerende direktør hos Air Greenland.

 

Forandring er grundvilkår i den moderne virksomhed. For få år siden talte vi næsten udelukkende om de forandringer, som virksomheden selv ønskede at gennemføre. Nu er det nødvendigt også at fokusere på de forandringer, der kommer udefra – ofte som overraskelser og forstyrrelser. I dette modul fokuserer vi derfor på alle former for forandringer, og vi lægger vægt på at forstå, hvorledes mennesker reagerer på og forholder sig til forandringer.

Strategi og forandring er to sider af samme sag. Forandring er mere en tilstand end en undtagelse. Enhver virksomhed (og dens ledere) skal kunne forstå og håndtere forandringer; både udefrakommende og internt initierede forandringer. Du kommer derfor i dette modul til at lære at forstå selve forandringsbegrebet; de fysiske, systemmæssige, tanke- og følelsesmæssige aspekter af forandring. Hvordan skal vi forstå sammenhængene mellem disse forskellige aspekter af forandring?
Risiko- og teknologiledelse er emner, vi ligeledes behandler i denne sammenhæng. Vi kommer afsluttende til at drøfte resiliensbegrebet, både på virksomheds- og individniveau.

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Innovation og innovationsledelse
 • Forandringer og forandringsledelse
 • Organisatoriske sammenhænge
 • Resiliens og bevidst arbejde med resiliens
 • Den brændende platform
 • Partnerskaber
 • Entreprenørskab
 • Teknologiske forandringer
 • Risikoledelse.

 

 

 

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 5

 

Produktivitet. Økonomi. Resultatmålinger. Forretningsudvikling.

 

– Underviser: Steen Montgomery, tidligere økonomidirektør hos KNI og TELE-POST.

 

Ledelse og organisering handler om resultatskabelse. I mange situationer er finans og tal en essentiel del af ledelse. Begreber fra regnskab- og økonomistyring kan være essentielle for at skabe transparens og gennemslagskraft i dagligdagen.

Man taler om begrebet “forretningen”. Men hvilken forretningsmodel og forretningstænkning karakteriserer egentlig virksomheden? Økonomi og ledelse ses undertiden som to sider af samme sag, og i hvert fald er virksomhedens regnskaber, resultatopgørelser og vækstforståelse centrale temaer. Der er efterhånden ikke blot tale om ét, men om flere regnskaber.

Måling er i den sammenhæng vigtig: Hvad skal din virksomhed måle og hvorledes skal I måle og formidle det? Produktivitet, effektivitet og kvalitet er tre sammenhængende og vigtige begreber. Hvor gode er virksomheden til at udnytte de nødvendige ressourcer med henblik på at skabe kvalitet og tilfredshed hos virksomhedens kunder, aftagere og brugere?

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Regnskaber og bundlinjer
 • Miljø- og videnregnskaber
 • Måling, ledelse og styring
 • Ledelsesrapportering
 • Struktur, strategi og måling
 • Performance management
 • Vækstens dimensioner
 • Lean ledelse.

 

 

 

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 6

 

Lederen som person og kommunikator. Personlig ledelse og kommunikation. Strategisk og personlig gennemslagskraft, relationer og ledelseskommunikation.

 

– Underviser: Masaana Egede, CEO hos Sermitsiaq.

 

Ledelse og lederskab. I dette modul fokuserer vi på det personlige lederskab. Lederens person og kommunikation, din personlige udvikling, roller og autenticitet er i centrum.

Ledelse og lederskab udføres og udøves af personer. Relationer til andre mennesker, organisationer og interessenter er vigtige aspekter. En organisation består af relationer mellem mennesker og afdelinger, og virksomheden selv eksisterer i komplicerede netværk. Både det personlige og relationelle er i centrum i dette modul, hvor vi sætter fokus på lederen som person og kommunikator. Sammen med det relationelle er begreber som roller, personlighedstyper, formidling og dialog, videndeling og samarbejde centrale begreber. Disse temaer behandler vi og ser på fra forskellige vinkler og i en kritisk belysning.

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Menneske- og organisationssyn
 • Lederen som person
 • Lederroller og personlighedstyper
 • Personlig udvikling
 • Organisationens kommunikationsprocesser
 • Personlig kommunikation: Viden, krop, sprog, nærvær
 • Stress i organisationer – kriser og forandringsledelse.

 

Pensum

Mellem undervisningsdagene vil du få cirka 300 sider, som du frit kan læse løbende i de frirum, du har i måneden mellem hver af modulerne. Det lyder måske af meget, men det er en stor hjælp, at næsten al pensum er på dansk.

Pensum er med få undtagelser på dansk og består desuden udelukkende af bøger eller uddrag fra bøger af velrespekterede forfattere. Pensum og materiale indgår i prisen for uddannelsen, og det vil blive udleveret ved uddannelsens start.

Pensum er inkluderet i prisen og har en værdi af 2.500 kr. Du kan se en oversigt over hele uddannelsens pensum her: Mini MBA Grønland pensum.

Eksamen

Eksamen på Aros Mini MBA er todelt. Vi laver en samlet vurdering af din præstation, og vi giver karakter efter den nye skala. Du bestemmer selv, om din karakter skal stå på dit eksamensbevis (hvis du fravælger det, vil der stå, at du har gennemført uddannelsen og bestået eksamen).

1. Skriftlig opgave

Efter Mini MBA’ens sidste undervisningsdag får du adgang til den skriftlige eksamensopgave. Din besvarelse skal fylde cirka 5-6 normalsider, hvor en normalside er defineret ved 2.400 anslag inkl. mellemrum per side (se det ved at klikke på “x ord” nederst til venstre i Word). Du har 3 uger til at skrive opgaven fra sidste undervisningsdag. Du må gerne drøfte opgaven med dine medstuderende, men opgaven, du sender til os, skal være helt din egen.

2. Multiple choice-test

Sammen med den skriftlige opgave får du en multiple choice-test via et link. Den består af cirka 30 enkle spørgsmål, der tester nogle af de helt faktuelle ting, du har lært under din Mini MBA-uddannelse. Du tager testen hjemmefra inden for 3 uger efter sidste undervisningsdag.

Ønsker du ikke at tage eksamen?

Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på Aros Mini MBA. Det kræver dog, at du har deltaget i minimum 5 ud af 6 moduler. Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis for Aros Mini MBA.

Hvad nu, hvis du ikke består eksamen?

Hvis du ikke består eksamen på Aros Mini MBA, kan du vælge en af to veje: Du kan modtage et diplom for deltagelse på Aros Mini MBA (og dermed ikke et eksamensbevis). Eller du kan tilmelde dig en ny eksamen for 2.500 kr. ekskl. moms.

Tilkøb i stedet eksamen fra Diplomuddannelsen i ledelse

Læs mere om denne mulighed ovenfor.

Hvem bør deltage?

Lederuddannelsen er både for ledere i det offentlige og det private erhvervsliv.

Den er for dig, der vil tage det næste skridt i din karriere! Du er typen, der ser fremad og tænker proaktivt. Du har et drive, og du har ambitioner – på dine egne vegne, og på vegne af din arbejdsplads og dine kolleger!

Lederuddannelsen er 100 % designet til dig, der gerne vil blive en bedre leder – eller gerne vil være leder i fremtiden. Men den er i lige så høj grad designet til dig, der bare brænder for at blive klogere – og på at få papirer på din kompetencer!

Underviser
Anne Nivíka Grødem Se profil
Anne Nivíka Grødem er CEO i Visit Greenland A/S, og har tidligere været souschef i Sermersooq Business og manager i Visit Nuuk. Hun har desuden været næstformand i Visit Greenlands bestyrelse.

Anne Nivíka har mere end 10 års erfaring som iværksætter inden for projektledelse og konceptudvikling, hvor fokus primært har været bæredygtig erhvervsudvikling på fødevare- og turismeområdet. Hun har derudover været grønlandsk repræsentant i Nordatlantisk Tænke Tank, og Nordic Group of Change Makers.

Hun har en finansuddannelse, og har de senere år uddannet sig inden for ledelse.
Bodil Marie Damgaard Se profil
Bodil Marie Damgaard er administrationschef i Greenland Holding A/S og bestyrelsesformand i Air Greenland. Hun er tidligere HR-chef hos Mittarfeqarfiit og Nukissiorfiit. Bodil Marie Damgaard har en BA i virksomhedsstudier og en kandidatgrad i kommunikation fra Roskilde Universitet. Hun har derudover taget flere efteruddannelseskurser, blandt andet inden for coaching, konflikthåndtering, projektledelse og personalejura.
Jacob Nitter Sørensen Se profil
Jacob Nitter Sørensen har siden 2017 været administrerende direktør hos Air Greenland. Han er desuden bestyrelsesmedlem hos Hotel Arctic i Ilulissat og CSR Greenland samt bestyrelsesformand i Fonden for Entreprenørskab. Jakob er uddannet fra franske Insead, City University i London og Aviation College i Oxford.
Julie Rademacher Se profil
Julie er kommunikationschef hos Tele-Post. Under uddannelsen i statskundskab fra Syddansk Universitet repræsenterede Julie 20.000 studerende i Universitetsbestyrelsen før hun blev valgt til Folketinget. Julie analyserer og perspektiverer trends på globalt som lokalt niveau og formår både at tænke innovativt og skabe forandring samtidig med at skabe respekt og vedholdende indsatser. Hun sidder i bestyrelsen i filmselskabet Polarama Greenland og har desuden sin egen konsulentvirksomhed.
Masaana Egede Se profil
Masaana Egede er direktør for Sermitiaq.AG og tidligere kommunikationschef hos Royal Greenland. Han har en bred indsigt i grønlandsk presse, medier, erhvervsliv og politik - og trækker på denne indsigt, når han arbejder med ledelseskommunikation.
Steen Montgomery-Andersen Se profil
Steen Montgomery-Andersen er tidligere Chief Financial Officer hos Tele Greenland, KNI og Pilersuisoq - og har været ansat som konsulent hos Deloitte. I dag arbejder Steen som selvstændig konsulent og er desuden bestyrelsesmedlem hos KNI og bestyrelsesformand hos Greenland Development. Steen er uddannet Master i Business Administration fra Aarhus Universitet.
Medarbejderens udbytte
1

Du får lagt et solidt praktisk og teoretisk fundament for dine lederegenskaber, som du kan blive ved med at vende tilbage til og trække på under hele din karriere.

2

Du får papir på, at du har gennemført en anerkendt lederuddannelse i de klassiske MBA-fag, designet og blåstemplet af landets allerhøjst respekterede ekspert, Steen Hildebrandt

3

Vi sikrer, at du konstant bliver opdateret med den nyeste viden inden for ledelse. Du bliver nemlig medlem af Aros Management Club, hvor du efter lederuddannelsen får adgang til foredrag og masterclasses med førende erhvervsledere og eksperter.

Arbejdsgiverens udbytte
1

Arbejdsmiljøet i din afdeling får en vitaminindsprøjtning gennem dine nye lederegenskaber, samt relevante og effektive teamledelsesværktøjer.

2

Du vil med din nye viden om innovative processer, disruption og forandringsledelse blive en sublim sparringspartner for den øverste ledelse i forhold til at indtage nye positioner.

3

Din virksomhed får en særdeles kompetent leder, der vil have et bredt fundament at stå på i sit lederskab, og som bedre og mere effektivt vil kunne håndtere virksomhedens eller organisationens mange udfordringer på både kort og lang sigt.

Næste kursusstart

Vælg den dato & by der passer dig bedst
Udfyld formularen, og få et estimat på prisen.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse Mini MBA Grønland (lederuddannelse)
Sted & Datoer

  Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

  Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

  Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

  Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

  Har du spørgsmål?

  Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. +45 70 278 279.

  Vi ser frem til at møde dig

  Aros
  Din besked er blevet sendt.

  Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

  Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på +45 70 278 279

  Aros
  Hent materiale
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Kursus/Uddannelse Mini MBA Grønland (lederuddannelse)
  [cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

  Aros

  Det har virkelig været value for money. Gode inspirerende undervisere. Taget i betragtning så bred en deltagergruppe vi har været, har det fungeret rigtig godt.

  Rasmus Kristiansen

  Topkarakter til Aros herfra! Det har været den bedste uddannelsesmæssige oplevelse for mig, siden jeg dimitterede fra journalisthøjskolen for 25 år siden. Høj, høj klasse med den ene engagerede, vidende og indsigtsfulde underviser efter den anden.

  Tino Pedersen

  Aros Mini MBA har været gennemsyret af seriøsitet, og det har været en fornøjelse at møde så dedikerede underviser, der samtidig har en så stor erfaring fra virksomheder.

  Kenneth Green

  Det har været et flot og højt fagligt niveau og kompetente undervisere, som alle inspirerer til min egen praksis og fremtiden som en god leder.

  Susanne Nilherd Halle

  Et spændende forløb med yderst kompetente undervisere og et godt netværk trods meget forskellige baggrunde, viden og fokusområder i ens daglige virke. Jeg har glædet mig til undervisningsdagene og vil komme til at savne disse, når det afsluttes. Tak for 6 spændende måneder!

  Hanne Lillelund Mortensen

  97,9%
  af alle kursister

  af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

  Flere kurser & uddannelser

  Måske kunne følgende også være interessant for dig:
  Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
  om kommunikation GRATIS!
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.