Skræddersyede kurser til
hele Grønlands erhvervsliv.

Herunder finder du afbestillings- og betalingsregler for de enkelte kursustyper 

 

Afbestillings- og betalingsregler for åbne kurser

 

Betalingsregler for åbne kurser

Alle priser på hjemmesiden er ekskl. moms. Fakturering af kursusgebyr sker cirka 2 uger inden kursusstart. Betaling skal ske inden kursusstart. Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. ekskl. moms + 2 % af betalingsbeløbet pr. overskredet måned.

På de fleste kurser og uddannelser tilbyder vi en vennerabat, hvis I er blot to personer eller flere fra samme virksomhed ELLER to personer, der kender hinanden og vil på samme kursus.På kurserne er vennerabatten normalt 15 % og på uddannelser 1.500 kr. ekskl. moms, men tjek altid rabatten her op hjemmesiden ved det enkelte kursus/uddannelse. Vi tilbyder ikke rabat på eventuel hotelovernatning eller andre ydelser ud over kursusgebyret.

 

Afbestillingsregler for åbne kurser

Du kan afbestille frem til 60 dage før kursets afholdelse mod et gebyr på 15 % af kursusbeløbet. Afbestiller du senere, opkræver vi det fulde kursusgebyr. Du skal altså afbestille 61 dage inden kursets startdato, hvis du vil undgå at betale det fulde kursusgebyr.


Ved udeblivelse fra kurset opkræves det fulde kursusbeløb. 


Du kan til enhver tid overdrage din tilmelding til en kollega, så længe Aros Kurser blot gøres opmærksom på overdragelsen.


Hvis du ønsker at afbestille et kursus, skal du sende en mail til info@arosbusinessacademy.dk. Du kan IKKE oplyse os om din afbestilling via telefonen, brev el. lign.

 

Aflysning og ændringer, åbne kurser

Aros Kurser forbeholder sig ret til at aflyse kurset ved mindre end 4 tilmeldte og forbeholder sig ret til at flytte kursusstedet inden for samme by (Aarhus Kommune/ Storkøbenhavn) indtil 2 dage før kursusstart.


Aros Kurser kan i tilfælde af force majeure (herunder sygdom) annullere et kursus frem til selve kursusdatoen. Aros Kurser er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i den forbindelse. Hvis underviseren sygemeldes, vil Aros Kurser forsøge at finde en anden kvalificeret underviser. Såfremt det ikke er muligt, vil kurset blive aflyst.


Refusionsregler for åbne kurser

I tilfælde af aflysning vil Aros Kurser refundere det indbetalte kursusbeløb inden for 8 hverdage. Aros Kurser er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i forbindelse med en aflysning. Dette gælder også udgifter til eventuelle hotelovernatning og andre eksterne udgifter.

 

Ansvar og forsikring

Aros Kurser er ikke ansvarlige for tab eller tyveri af effekter tilhørende kursister på vores kurser og uddannelser, uanset om undervisningen afholdes i vores egne lokaler, på hoteller eller andre faciliteter. Det er desuden kursisternes ansvar at forsikre sig mod eventuelle skader på faciliteternes ejendom og personskader.

 

Afbestillings- og betalingsregler for særligt tilpassede kurser


Regler for annullering og ændring af særligt tilpassede kurser

Kunden kan skriftligt annullere et skræddersyet kursus (internt kursus) med 10 ugers varsel uden beregning. Annulleres kurset senere end 10 uger før og frem til 6 uger før kursusdatoen, vil 50 % af beløbet blive faktureret kunden. Ved aflysning senere end 6 uger før kursusdatoen vil det fulde beløb blive faktureret.

Såfremt der er tale om 2 eller flere kursusdage, vil annulleringsfristerne blive beregnet ud fra den første kursusdag.


Beløbet, der vil danne grundlag for faktureringen, er udelukkende omkostninger, der er aftalt skriftligt med kunden.  


Aros Kurser refunderer ikke kursusafgiften i tilfælde af fravær fra en eller flere kursusdeltagere, uanset årsagen til fraværet.


Såfremt kunden ønsker at ændre en dato for afholdelse af et særligt tilpasset kursus, skal dette ske senest 8 uger før den aftalte kursusdato. Afholdelse af nyt kursus skal finde sted inden for 4 uger efter det oprindelig aftalte kursus.  I modsat fald vil det blive betragtet som en annullering, og hele kursusbeløbet vil blive faktureret. Aros Kurser kan dog i forbindelse med ferieperioder eller travlhed blive nødsaget til at overskride denne tidsfrist.


Aros Kurser kan i tilfælde af force majeure (herunder sygdom) annullere et firmakursus frem til selve kursusdatoen. Aros Kurser er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kunden i den forbindelse. Aros Kurser forpligter sig, i tilfælde af annullering forvoldt af Aros Kurser, til at afholde et nyt kursus inden for 4 uger efter annulleret kursus.   

Såfremt en underviser er syg eller på anden måde bliver forhindret kan Aros Kurser indsætte en vikar med lignende kompetencer.

 

Betalingsbetingelser for særligt tilpassede kurser 

Fakturering af et internt kursus sker 14 dage inden kursusstart. Betalingsfristen er 10 dage fra fakturadato. Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. eks. moms + 2 % af betalingsbeløbet pr. overskredet måned.

 

Ansvar og forsikring

Aros Kurser er ikke ansvarlige for tab eller tyveri af effekter tilhørende kursister på vores kurser og uddannelser, uanset om undervisningen afholdes i vores egne lokaler, på hoteller eller andre faciliteter. Det er desuden kursisternes ansvar at forsikre sig mod eventuelle skader på faciliteternes ejendom og personskader.

 

Regler for afbestilling og ændring af soloforløb

 

Kunden kan kun annullere et soloforløb uden beregning, hvis det sker med minimum 6 ugers varsel. Annulleres kurset senere end 6 uger før og frem til 4 uger før kursusdatoen, vil 50 % af beløbet blive faktureret kunden. Ved aflysning senere end 4 uger før kursusdatoen vil det fulde beløb blive faktureret.


En aftalt dato for en session kan som udgangspunkt ikke udsættes. Dog kan én session udsættes én gang, hvis der er mere end 10 hverdage til datoen for sessionen. 


Aros Kurser refunderer ikke kursusafgiften i tilfælde af fravær fra en eller flere kursusdeltagere, uanset årsagen til fraværet.


Såfremt kunden ønsker at ændre en dato for en session, skal dette meddeles ved en telefonisk henvendelse til Aros Kurser på telefon 70 278 279 mellem kl. 9-16 på hverdage, fredag dog kl. 9-15. 


Aros Kurser kan i tilfælde af force majeure (herunder sygdom) annullere et soloforløb frem til selve sessionsdatoen. Aros Kurser er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kunden i den forbindelse. Aros Kurser forpligter sig, i tilfælde af annullering forvoldt af Aros Kurser, til at afholde en ny session inden 4 uger efter en annulleret session.  

 


Betalingsbetingelser for soloforløb

Fakturering af et soloforløb sker 14 dage inden første session, hvor hele beløbet vil blive faktureret. Betalingsfristen er 10 dage fra fakturadato. Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. eks. moms + 2 % af betalingsbeløbet pr. overskredet måned.

 

Ansvar og forsikring

Aros Kurser er ikke ansvarlige for tab eller tyveri af effekter tilhørende kursister på vores kurser og uddannelser, uanset om undervisningen afholdes i vores egne lokaler, på hoteller eller andre faciliteter. Det er desuden kursisternes ansvar at forsikre sig mod eventuelle skader på faciliteternes ejendom og personskader.

 

Hvordan opbevarer vi persondata?

Klik her for at læse hele vores persondatapolitik.

 

Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
om kommunikation GRATIS!
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.