Skræddersyede kurser til
hele Grønlands erhvervsliv.

Kommaregler på engelsk

På engelsk er der en række regler for at sætte komma og en række muligheder for at sætte komma. Der er med andre ord stor valgfrihed. Når man sætter komma på engelsk, er hovedreglen at holde sætningerne klare og tydelige. For få kommaer gør sætningerne komplekse og svære at forstå – og for mange kommaer distraherer læseren.

Tjek vores e-kursus om engelske kommaregler: www.engelsk-komma.dk

Komma ved numre
På engelsk sætter man komma til at opdele tusinder, millioner og milliarder, fx "123,000,609". Man bruger dog ikke komma til at angive decimaler som på dansk. Her bruger man punktum, fx "$54.22".

Komma ved tiltale
På engelsk sætter man komma ved tiltale, fx. "Could you help me, Greg?" Ved indledninger og afslutninger på breve bruger man også dette komma, fx "Dear Mr. Harris," og "Best regards,". I forretningsbreve bruger man dog ikke komma til at indlede brevet.

Komma ved geografiske steder
På engelsk sætter man komma til at adskille forskellige dele af geografiske angivelser, fx "Hollywood, Ireland(,) is not as famous as Hollywood, California." Kommaet i parentes er valgfrit. Man bruger også komma til at adskille dele af en adresseangivelse, fx "34 Jolly Street, London, Great Britain".

Komma ved "please"
På engelsk sætter man komma før "please", men kun hvis det står til slut i sætningen, fx "Pass me the salt, please".

Komma ved bekræftelser, afkræftelser og spørgsmål
På engelsk sætter man komma efter en bekræftelse eller en afkræftelse, fx "Yes, I will be back Sunday" og "No, I won't bring the bags". Man bruger desuden komma før tilføjelser til spørgsmål, fx "You are my friend, aren't you?"

Komma ved tillægsord
På engelsk sætter man komma mellem sidestillede tillægsord, der giver lignende information, fx "It was a cold, dark night", men ikke når tillægsordene fortæller helt forskellige ting, fx. "He was a smart old man."

Komma ved biord
På engelsk sætter man komma efter en række biord: however, in fact, therefore, nevertheless, moreover, furthermore, still, instead, too (i betydningen 'also'), fx. "Therefore, she would not say a word." Optræder et af disse biord i midten af en sætning, skal der komma omkring. For følgende tre biord er kommaet valgfrit: then, so, yet.

Komma ved opremsninger
På engelsk sætter man komma mellem delene i en opremsning som på dansk. Modsat på dansk kan man dog vælge at sætte komma foran "and" til slut i opremsningen, fx. "The living room was filled with chairs, tables(,) and books."

Komma mellem hovedsætninger På engelsk sætter man komma mellem to hovedsætninger, der er adskilt af "and" eller "but" – fx "We ran to the next bus stop, but the last bus left 5 minutes earlier."

Komma ved "if"
På engelsk sætter man komma efter ledsætninger, der begynder med "if", hvis ledsætningen er indledende, fx "If you go to Copenhagen, you should visit Tivoli."

Komma omkring direkte tale
På engelsk sætter man komma før og efter direkte tale, fx "He asked, 'what do you want?'" og "'What do you want,' he asked." Bemærk, at når den direkte tale er i begyndelsen af sætningen, sættes kommaet umiddelbart før citationstegnet og ikke efter.

Komma ved indledende sætningsdele
På engelsk sætter man komma efter indledende sætninger i navneform, fx "To improve his English, he joined a training course."

Komma ved indskud
På engelsk sætter man komma omkring indskud, der ikke er en del af hovedudsagnet, fx "He went with his sisters, Rebecca and Samantha, to Florida."

Komma for at fremme læsevenlighed

Vil du blive bedre til engelsk?
Business English (2 dage)
Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
om kommunikation GRATIS!
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.