Skræddersyede kurser til
hele Grønlands erhvervsliv.

Mini MBA i Sustainability Management

På denne ambitiøse efteruddannelse i bæredygtighed vil du møde professor Steen Hildebrandt og 4 andre førende eksperter inden for FN’s Verdensmål, sustainability og bæredygtighed.

6 stærke grunde til at tage med på uddannelsen:

 • Du bliver opdateret med den nyeste viden og får masser af konkrete værktøjer til at arbejde med bæredygtighed og SDG’er.
 • På uddannelsen bliver du guidet af førende eksperter inden for bæredygtighed og SDG’er.
 • Du bliver belæst inden for emnet om bæredygtighed. Faktisk får du en bogpakke til værdi af hele 2.500 kr.
 • Du får værdifuld sparring fra andre, der også interesserer sig for bæredygtig transformation.
 • Du bliver tildelt en studiegruppen under hele uddannelsen, som du kan sparre og udveksle erfaringer med.
 • Og så bliver du, ikke mindst, en endnu mere værdifuld medarbejder!
Næste uddannelsesstart Se alle datoer Ny dato på vej
Varighed 4 måneder, herunder 6 kursusdage, studiegruppemøder og eksamen
Pris 36.000 kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig Download som pdf
Driller det? Ring til os på +45 70 278 279
Scroll down

Uddannelsen du har ventet på!

Ambitionerne for bæredygtighed i grønlandsk erhvervsliv er stor. Og det er en fantastisk udvikling af være vidne til. Men med store ambitioner følger også et væld af praktiske udfordringer. Der er derfor brug for helt nye kompetencer, hvis vi skal realisere vores ønsker for fremtiden:

Hvordan omsætter man de ambitiøse drømme for bæredygtighed til konkrete tiltag? Hvordan udformer man en bæredygtighedsstrategi? Hvor effektmåler man de bæredygtighedstiltag, man opstiller? Hvordan laver man et klimaregnskab? Hvordan griber man en livscyklusanalyse an? Hvilke produktcertificeringer og ledelsescertificeringer bør man have på arbejdspladsen? Hvordan opnår man kommerciel-værdi (og besparelser) med sine bæredygtighedstiltag? Hvordan måler man sit klimaaftryk på verden? Hvordan udarbejder man en bæredygtighedsrapport? Hvordan skaber man følgeskab i forhold til forandringerne? Og hvordan skal det hele kommunikeres ud til omverden?

Skal man gennemføre en bæredygtig transformation, kræver det viden, overblik og værktøjer. Og alt det har vi samlet til dig i denne uddannelse.

Kom fremtidens marked i møde med verdensmålene

FN’s verdensmål er dobbeltsidet. På den ene side er de udtryk for de alvorlige udfordringer, kloden og vi mennesker står over for. På den anden side tilbyder de et katalog over forretningsmulighederne. Fremtiden kalder på nye produkter, services og forretningsmodeller og der vil være helt nye markeder at erobre. På uddannelsen stiller vi skarpt på denne dobbelthed i både at skabe en positiv forandring for verden og bidrage til en positiv forandring for ens egen organisation. Og det er uanset om du sidder i en profitorienteret virksomhed, en NGO eller på en offentlig arbejdsplads.

På uddannelsen møder du professor Steen Hildebrandt

På uddannelsens første modul vil du møde professor Steen Hildebrandt virtuelt – en af de helt store skikkelser inden for bæredygtig transformation og bæredygtig ledelse. Steen er forfatter til mere en 50 bøger, han har vundet en lang række af priser for sit arbejder og holder over 100 foredrag om bæredygtighed og FN’s verdensmål årligt. Steens arbejder benhårdt for at sprede det bæredygtige budskab til det danske og grønlandske arbejdsmarked!

Erhvervslivet hungrer efter bæredygtighedskompetencer

En ting er sikkert. Bæredygtighed er kommet for at blive. Det er ikke bare et smart buzzword, der hurtigt mister sin effekt. Det er faktisk allerede ved at trænge sig ind i alle de private virksomheder, organisationer og offentlige arbejdspladser. Og efterspørgslen efter medarbejdere med viden om bæredygtighed er i rivende udvikling. Ser man på en af Danmarks største jobsøgningsportaler, er der lige nu er der over 1.000 akutelle jobopslag, der indeholder ordet ‘bæredygtighed’. Der er altså er kæmpe uopfyldt behov for kompetente ansatte inden sustainablity.

Følg med tidens udvikling

Der bliver stillet større og større krav til jeres bæredygtighedsindsatser. Og de krav vil kun blive endnu større med tiden. I en undersøgelse udtaler 73 % af verdens forbrugere, at de vil gøre en indsats for at ændre deres forbrugsmønstre for at mindske deres aftryk på kloden.

Når en kunde kortlægger sit eget klimaaftryk, bliver I en del af de beregninger. Og hvis jeres klimaregnskab (og arbejds med SDG’erne) trækker for tungt på kundens aftryk, risikerer I, at kunderne vælger jer fra. Og er I omvendt længere fremme end konkurrenter, giver det jer en kæmpe fordel.

Der er altså ingen undskyldninger for ikke at komme i gang med at styrke jeres viden om kompetencer inden for bæredygtighed!

Hvem bør deltage på uddannelsen?

Denne uddannelse i bæredygtighed er ikke målrettet en specifik branche eller arbejdsfunktion.

 

“Mini MBA i Sustainability Management” er for dig, der arbejder med bæredygtighed og FN’s Verdensmål (eller er på vej ind i det) og gerne vil blive endnu bedre til at drive bæredygtighedsprojekter og bidrage til at skabe komplette bæredygtighedstransformationer.

 

Der kan være mange indgange til at arbejde med bæredygtighed. Du er måske projektleder, rådgiver, udviklingskonsulent, bæredygtighedskonsulent, selvstændig konsulent, leder, HR-medarbejder – eller noget helt andet. Diversiteten er guld værd på uddannelsesholdene, og alle kan lære af hinanden og trække på hinandens praktiske erfaringer.

 

Der er ingen formelle optagelseskrav på “Mini MBA i Sustainability Management”. Og den er målrettet både privat og offentlig ansatte.

Sådan er uddannelsen opbygget!

“Mini MBA i Sustainability Management” er bygget op over 6 moduler fordelt over 4 måneder. Udover undervisningen mødes du med en studiegruppe fem gange under forløbet og arbejder i studiegruppen videre med, hvordan du kan integrere dét, du har lært på det foregående modul, med din egen praksis. Der er desuden cirka 1.800 siders pensum, du skal læse gennem uddannelsen. Og uddannelsen afsluttes med en 6-siders skriftlig eksamen, der tager udgangspunkt i din egen praksis (eller en case efter eget valg, hvis du er ledig eller rådgiver for andre arbejdspladser).

De 6 moduler

Modul 1: Visioner for en bæredygtig fremtid

På uddannelsens første modul går vi i helikopterperspektiv på bæredygtighed og FN’s Verdensmål og lægger bunden for det videre arbejde på uddannelsen. Vi arbejder med rammesætning og kernebegreber.

 

Steen Hildebrandt introducerer FN’s Verdensmål; deres historie, deres betydning for verden og deres relevans for virksomheder og organisationer. Christina introducerer stadierne i bæredygtig transformation, de megatrends der driver bæredygtigheden i 2021 og tidens krav til virksomheder fra kunder, medarbejdere og myndigheder. Dagen er et wake up call, der understreger behovet for at forbinde verdens prioriteter med virksomheders strategier. Verdensmålene introduceres som et strategisk kompas for arbejdet med bæredygtighed og en samtalestarter om de negative og positive aftryk, virksomheder sætter på verden.

 

Læringsmål: Du introduceres til kernebegreberne i bæredygtighed og de faktorer, der driver den globale bæredygtige transformation frem. Du forstår, at people, planet og profit hænger sammen, og at man ikke kan arbejde med klima uden også at have blik for miljø, mennesker, retfærdighed og vækst. Deltagerne arbejder efterfølgende med at formulere bæredygtige ambitioner for deres organisationer med udgangspunkt i Verdensmålene. Disse bliver vigtige i modul 2.

 

Undervisere: Professor Steen Hildebrandt og bæredygtighedsrådgiver Christina Blak.

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 2: Verdensmålene som afsæt for kommerciel værdiskabelse

Modulet dykker ned i, hvordan bæredygtighed kan anvendes som en platform for innovation på din arbejdsplads. Den giver dig redskaber til at arbejde med Verdensmålene som et udefra-ind perspektiv på din arbejdsplads, hvor globale (og lokale) udfordringer vendes til muligheder for produkt- og forretningsinnovation.

 

Bæredygtighedsdagsordenen, som den indrammes af FN’s Verdensmål, er udtryk for de enorme udfordringer, kloden og dens indbyggere står over for. Men samtidig er Verdensmålene et katalog over de forretningsmuligheder, der ligger i skiftene fra eksisterende ikke-bæredygtige praksisser til nye mere bæredygtige praksisser. Her er der brug for nye produkter, services og forretningsmodeller, der kan begå sig på og erobre helt nye markeder. At forestille sig fremtiden har altid været et godt springbræt for innovation. At forestille sig en mere bæredygtig fremtid er det i endnu højere grad.

 

Modulet præsenterer eksempler på, hvad andre arbejdspladser har gjort, og giver dig praktiske redskaber til selv at kickstarte bæredygtige innovationsprocesser på din arbejdsplads. Og gennem refleksioner og øvelser begynder du at få en ide om, hvor bæredygtighed kan drive innovation med kommercielt potentiale i din organisation.

 

Underviser: Bæredygtighedsrådgiver Christina Blak.

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 3: Måling af aftryk (baselining) og strategiudvikling

Dette modul sigter mod at gøre deltagerne i stand til at forstå, hvordan en organisations positive og negative aftryk kan måles med henblik på at udvikle en strategi, der adresserer udfordringerne og forstærker potentialerne.

 

Du vil blive introduceret for og arbejde med konkrete værktøjer, der hjælper med at skabe en baseline for, hvordan en organisations aftryk ser ud i dag – både i forhold til social og miljømæssig bæredygtighed samt specifikt på klima. Men viden om eget aftryk er ikke meget værd uden en ændret adfærd. Derfor vil dagens anden halvdel handle om, hvordan en organisation kan arbejde strategisk med bæredygtighed og udvikle ambitiøse strategier. Du vil derfor blive introduceret til en strategisk værktøjskasse, der gør det muligt at skabe en fælles vision, sætte konkrete målsætninger, udvikle et realistisk roadmap med initiativer og implementere dem i en organisation.

 

Underviser: Bæredygtighedschef og forfatter Kristoffer Nilaus Tarp.

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 4: Klimaregnskaber og livscyklusanalyser (LCA)

Vi stiller skarpt på de praktiske værktøjer, der kan (og nogle gange skal) anvendes for at dokumentere og arbejde systematisk med at forbedre sit aftryk på miljøet.

 

Med Paris-aftalen og den danske klimalov om 70 % reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030, er det vigtigt at kende, reducere og stå til ansvar for organisationens egen udledning af drivhusgasser. Det er også vigtigt i forhold til lov- og rapporteringskrav og for at kunne holde sin virksomhed relevant i markedet.

 

Når vi taler klimaregnskaber for en organisation, bør hele værdikæden med i regnskabet. Og i takt med at flere og flere virksomheder udarbejder klimaregnskaber, vil flere kunder spørge sine leverandører om klimadata (der er korrekte og udregnet på en gennemsigtig og troværdig måde). Så når kravet kommer fra din kunde, er det rart at være klar.

 

Nogle gange ønsker kunden, at ikke blot virksomhedens klimaaftryk, men også produktets miljøaftryk er kendt. Så skal du som organisation have en livscyklusanalyse (LCA) af det enkelte produkt. En LCA er en metode til at beskrive den miljø- og klimamæssige påvirkning af et produkt eller en service i hele dets livscyklus fra ”vugge til grav”.

 

Underviser: Bæredygtighedsrådgiver Maja Johannessen

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 5: Produktcertificeringer og ledelsescertificeringer samt cirkulær økonomi

Hvordan kan (og skal) I arbejde med produktcertificeringer og ledelsescertificeringer? Hvad er vigtigt og ikke vigtigt? Hvordan kan du bedst gå til opgaven i din egen organisation? Og hvordan kan du arbejde med cirkulær økonomi i din organisation?

 

Bæredygtighed handler mindre om smarte ord og mere om rå data, handling (og dokumentation for begge dele). Derfor ser vi også i flere brancher, at certificerede produkter er et krav fra kunden. Ikke nødvendigvis fra forbrugeren, men for leddene her før. Og når kunden stiller det som forudsætning for fremtidige leveringer, at produktet er certificeret, får mange virksomheder pludselig meget travlt. Derfor er det hensigtsmæssigt at vurdere, hvilke konkrete bæredygtige initiativer der bliver helt afgørende først at sætte i værk, inden kunderne kræver det.

 

Ledelsescertificeringer som miljøledelse (ISO 14001) eller energiledelse (ISO 50001) er oftest ikke et kundekrav, men det er effektive værktøjer til at kortlægge, følge og forbedre dine bæredygtige mål og udfordringer. De er også med til at dokumentere dine indsatser. Hvis du oven i disse systemer lægger nogle ambitiøse mål, der harmonerer med klodens reelle behov, så har din virksomhed et solidt system til at skabe kontinuerlig fremdrift for jeres bæredygtige rejse. Ledelsescertificeringer er ofte også med til at optimere både processer, tid og øvrige ressourcer.

 

Cirkulær økonomi er et uundgåeligt element i den bæredygtige rejse. For hvis din virksomhed vil bidrage til, at næste generation kan overtage kloden i samme stand, som vi modtog den, så skal vi stoppe med at tage jordens ressourcer uden at give tilbage. Og derfor skal vi tænke cirkulært. Vi skal tænke i at genbruge og genanvende materialer og produkter. Men hvordan udvikler man som virksomhed nye forretningsmodeller, der tager udgangspunkt i cirkulær økonomi?

 

Underviser: Bæredygtighedrådgiver Anne Larsen.

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 6: Bæredygtighedsrapportering & intern og ekstern bæredygtighedskommunikation

En stærk bæredygtighedsrapport er et sandhedsvidne i debatten om greenwashing. Dette modul fortæller om sammenhængen mellem stærk rapportering og troværdig kommunikation, og det lærer dig at involvere dine kolleger i virksomhedens omstilling og se deres egen rolle i den.

 

Bæredygtighedsrapporten er en grundbog i virksomhedens arbejde med en bæredygtig omstilling og et kompas for troværdig kommunikation. Alligevel bliver alt for mange rapporter kun publiceret, ikke kommunikeret. En stærk bæredygtighedsrapportering er det stærkeste kommunikationskort, I har på hånden. Den sætter retning for både den interne og eksterne kommunikation. Vi ser på kommunikationstræet (fra data til dialog) og taler om, hvad du kan lære af de bedste, når det gælder rapportering.

 

Vi kommer desuden omkring værdien af medarbejderinvolvering og vigtigheden af at gå fra en målbar strategi til engagerende kommunikation. Vi arbejder med engagement, bæredygtige narrativer og om vigtigheden af at invitere alle stakeholders med på rejsen ved at give dem handlemuligheder, der kan styrke bæredygtig adfærd og fremme ansvarlige valg.

 

Undervejs lærer du at skelne mellem nøglebegreberne ESG, SDG og CSR. Du bliver introduceret til ingredienser i bæredygtighedsrapportering: tydelighed, væsentlighed, transparens, relevans og målbarhed. Og vi ser på rollemodeller inden for rapportering og arbejder med bæredygtige budskaber, stakeholdermapping og engagementstrapper.

 

Underviser: Bæredygtighedrådgiver Anne Larsen.

Pensum

Forud for uddannelsen vil du få tilsendt pensum til hver af de seks undervisningsdage, som du frit kan læse løbende i de frirum du har i måneden mellem hver af modulerne. Pensum er spækket med al den vigtigste viden om bæredygtig og varierer fra alt lige fra bøger og artikler til videoer.

 

Pensum og materiale indgår i prisen for Mini MBA i Sustainability Management, og det vil blive udleveret ved uddannelsens start. Pensum til første og andet modul bliver tilsendt inden første dag, så du har god tid til at læse det. Tilmelder du dig tæt op ad uddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første dag? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.

 

Du kan finde det fulde pensum her: Pensum for Mini MBA i Sustainablity Management.

Mød dine undervisere
Anne Se profil
Anne Larsen har lang erfaring i at skabe økonomisk vækst og har fokus på at forene grønne mål med forretningsmål for at skabe holdbar forandring. Anne er uddannet Cand. Phil. i kommunikation fra Aalborg Universitet

Anne er partner hos konsulentvirksomheden BetterGreen, der hjælper virksomheder med at implementere enkle bæredygtige løsninger, som giver mening for forretning såvel som for verden omkring os.

Hun arbejder primært med klimaregnskaber, klimastrategi, klimapolitikker, kortlægning af virksomheders miljøaftryk, livscyklusanalyser (LCA), energicertificeringer, miljøledelsescertificeringer og produktcertificeringer (f.eks. FSC & PEFC).
Christina Blak Se profil
Christina Blak er kreativ direktør og partner i We Love People, et rådgivningsbureau der arbejder strategisk med blandt andet bæredygtige budskaber i den formålsdrevne økonomi. We Love People vægter purpose over profit, uden at bundlinjefokus forsvinder - noget de har stor erfaring med at hjælpe andre i mål med! Og så er Christina en erfaren facilitator, som er eminent til at få omsat teori til praksis for dig i din situation.
Kristoffer Se profil
Kristoffer Nilaus Tarp er forfatter til bogen "Forretning for fremtiden – Succes med Verdensmålene".

Han er ekspert i, hvordan bæredygtighed i stigende grad bliver et konkurrenceparameter og en værdiskaber for virksomheder og organisationer med et behov for at vinke farvel til klassiske CSR-tilgange og filantropiske tilgange og hive bæredygtighed ind i kerneforretningen og gøre bæredygtighed til en central ledelsesdisciplin.

Kristoffer er Nordisk Direktør for Bæredygtighed i NTT Data, der er verdens 5. største it-service virksomhed. Han sidder desuden i bestyrelser for en række bæredygtige virksomheder og laver opgaver for Mandag Morgen, CSR Forum, Danish Export Association samt en række danske erhvervsråd. Endelig er han formand for kapitalfonden Blue Equity’s Sustainability Advisory Board.

Foto: Henriette Mørk
Maja Se profil
Maja Johannessen har lang og international erfaring med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Maja er manager i Nordic Sustainability, en værdibaseret konsulentvirksomhed, der arbejder i krydsfeltet mellem strategi og bæredygtighed. Hun hjælper større virksomheder med at blive fit til fremtiden ved at levere strategiprocesser, bæredygtighedsindsigt og kapacitetsopbygning.

Maja har tidligere arbejdet hos Ellen MacArthur Foundation, hvor hun blandt andet har ledet organisationens policy research program. For nylig arbejdede hun som bæredygtighedskonsulent hos Metabolic, hvor hun rådgav virksomheder, offentlige myndigheder og NGO'er ved at anvende systemtænkning og datascience. Maja har en kandidatgrad i miljøplanlægning (TekSam).
Steen Se profil
Steen Hildebrandt er professor emeritus ved Aarhus Universitet, adjungeret professor i ledelse ved Copenhagen Business School og adjungeret professor i ledelse ved Aalborg Universitet.
Steen Hildebrandt er forfatter til mere en 20 anmelderroste bøger om ledelse og betragtes af mange som Danmarks største ekspert inden for ledelse.
Han er desuden medstifter og partner i den private rådgivningsvirksomhed Hildebrandt og Brandi. Virksomheden tæller 35 konsulenter, der rådgiver Danmarks topledere.
Medarbejderens udbytte
1

Du får en dyb teoretisk og praktisk viden om bæredygtighed og FN's verdensmål. Din nye viden kan du nemt omdanne til konkrete tiltag, projekter og forandringer på din arbejdsplads.

2

Du vil opleve at få en mærkbart kompetenceløft en af nogle af landets førende eksperter inden for bæredygtighed, som du vil kunne bruge i resten af din karriere.

3

Du bliver en værdifuld medarbejder for arbejdspladsen. Med din styrket værdi vil du være i stand til at udvikle og drive effektfulde bæredygtighedsprojekter sikkert i mål.

Arbejdsgiverens udbytte
1

Din arbejdsplads får en medarbejder, der har en udvidet forståelse for det strategiske og praktiske arbejde med bæredygtighed og FN's verdensmål.

2

Din arbejdsplads får en stærk og kompetent medarbejder, der kan dele ud af sin nye viden, sparre med andre og rådgive om bæredygtighedstiltag. Desuden bliver du som medarbejder i sand til at forstå og håndtere den interne og eksterne kommunikation om bæredygtighed.

3

Med øget kompetencer inden for bæredygtighedstiltag og bæredygtig transformation vil din arbejdsplads kunne styrke sit brand både indadtil og udadtil, samtidig med, at I skaber en positiv forandring for verden og styrker jeres egen bundlinje.

Næste uddannelsesstart

Vælg den dato & by der passer dig bedst
Udfyld formularen, og få et estimat på prisen.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse Mini MBA i Sustainability Management
Sted & Datoer

  Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

  Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

  Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

  Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

  Har du spørgsmål?

  Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. +45 70 278 279.

  Vi ser frem til at møde dig

  Aros
  Din besked er blevet sendt.

  Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

  Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på +45 70 278 279

  Aros
  Hent materiale
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Kursus/Uddannelse Mini MBA i Sustainability Management
  [cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

  Aros
  97,9%
  af alle kursister

  af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

  Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
  om kommunikation GRATIS!
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.