Skræddersyede kurser til
hele Grønlands erhvervsliv.

Den Intensive Projektlederuddannelse

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor I får alle de bedste værktøjer til at STYRE og LEDE jeres projekter sikkert i mål. 

 

 

Lidt af det I får på denne uddannelse:

 • Pensum til de seks moduler (bog, artikler og videoer)
 • Grundig indsigt i ledelsesadfærd og teamroller
 • Viden om, hvordan du sammensætter og organiserer et team
 • En personlighedstest
 • Individuelle øvelser efter hvert modul
 • Metoder til at planlægge, udøve og evaluere løbende projektledelse
 • En eksamen, der handler om dine egne projekter
 • Kvalifikationerne til at tage en IPMA Certificering på niveau D
 • … Og så får du selvfølgelig en rygsæk propfyldt med værktøjer, modeller, inspiration og gode ideer med hjem fra projektlederuddannelsen.
82.5test60test 100test52test 100test22test 100test34test
skal vi skræddersy et kursus til jer? Hele forløbet kan tilpasses efter jeres behov. Kontakt os og hør om mulighederne!
Varighed Kurset afholdes som internt kursus i jeres lokaler. Længden og udgangspunktet skræddersyes efter jeres behov. Deltagerantallet er op til jer.
Ring & hør mere:
+45 70 278 279
Hvad koster det? Download som pdf
Driller det? Ring til os på +45 70 278 279
Scroll down

Projektlederuddannelsen er bygget op om 6 moduler

Vores undervisere har kørt et hav af projekter i det virkelige liv. De ved derfor, hvad der virker i praksis, og hvilke værktøjer der er essentielle for, at I kan lykkes. Sammen med dem har vi skruet denne projektlederuddannelse sammen, så I ikke behøver at bruge mere tid end nødvendigt på at blive en knivskarp projektleder.

Derfor fejler 8 ud af 10 projekter

Projektlederuddannelsen slutter med en skriftlig opgave på max 6 sider. Ønsker I ikke at tage eksamen, får I et diplom på, at I har gennemført Den Intensive Projektlederuddannelse fra Aros Business Academy. Og hvis I har ambitioner om en international anerkendt certificering, ruster Den Intensive Projektlederuddannelse jer også til at tage en IPMA Certificering på niveau D!

En projektlederuddannelse, der er mere end bare til pynt

Den Intensive Projektlederuddannelsen ser selvfølgelig godt ud på jeres CV og LinkedIn-profil. Men det skal helst ikke være derfor, I tager uddannelsen. Uddannelsen handler ikke om at komme til at se bedre ud, men om rent faktisk at blive en bedre version af sig selv i rollen som projektleder. Et valg som både I, dit team og jeres arbejdsgiver vil blive glade for.

Slut med kuldsejlede projekter!

Dårligt ledede projekter koster hvert år danske virksomheder og skatteydere milliarder af kroner! Nogle af projekterne bliver startet på et forkert grundlag. Nogle af projekterne mangler styring og overskrider budgetterne, uden nogen opdager det. Andre af projekterne er sammensat af et forkert team. Og rigtig, rigtig mange af projekterne kuldsejler, fordi projektlederen ikke træder i karakter som leder, og hverken formår at motivere, sætte grænser, sikre overholdelse af deadlines eller videreformidle selve visionerne med projektet.

Alle disse faldgruber lærer vi jer at styre uden om på projektlederuddannelsen.

En projektlederuddannelse uden dikkedarer

Undervisningen på de seks moduler er opbygget omkring opgaveløsning, casearbejde og øvelser, og den er designet til at udfordre jer mest muligt i rollen som projektleder. I løbet af projektlederuddannelsen går vi benhårdt til jeres rolle som projektleder, og I får derved trænet jeres lederadfærd og facilitatorrolle, så I ved, hvad det vil sige at skabe samarbejde, succes og målbevidsthed under pres.

For at ruste jer bedst muligt som projektleder, vil en del af kursusdagene være formet omkring et projekt, der kræver skarpe projektlederkompetencer og snarrådighed at få sikkert i land. På den måde får I indblik i projektarbejdets underliggende strukturer fra første parket, så I virkelig opnår fuld forståelse for avanceret projektstyring.
På den måde bliver I en stærke frontfigurer for den fremtidige projektledelse i organisationen!

Jeres udbytte af Den Intensive Projektlederuddannelse

 1. I får lagt et solidt fundament for en fremtidig projektlederpraksis, som I kan blive ved med at vende tilbage til og trække på under hele din karriere.
 2. I bliver indført i avanceret projektstyring og de tilhørende projektstyringsværktøjer, så I er rustet til at håndtere alle faser i projektarbejdet og kan afværge diverse kriser og problematikker i opløbet.
 3. I bliver trænet specifikt i teamledelse og kommer hjem med konkrete lederkompetencer, så I som projektledere kan arbejde positivt og proaktivt med jeres lederrolle og med teamsammensætning og -dynamikker.

Jeres arbejdsgivers udbytte af Den Intensive Projektlederuddannelse

 1. Jeres arbejdsgiver får knivskarp projektledere, der effektivt og sikkert kan styre og lede både enkle og komplicerede projekter fra start til slut.
 2. Workflowet i organisationen forbedres, så alle i teamet kommer til at arbejde mere målrettet og effektivt og med færre kriser undervejs.
 3. Et kontant udbytte på bundlinjen!
Læs mere om de 6 moduler

Projektlederuddannelsen: Teamsamarbejdet og projektarbejdsformen

Forståelsen for teamdynamikker og projektarbejdsformen er en essentiel indsigt, projektlederen skal koble for at sikre samarbejde og effektivitet i projektet. Vi etablerer projektgrupper der, allerede fra dag 1, skal løse opgaver sammen med henblik på at forstå udfordringer og styrker ved det at arbejde sammen om en projektopgave.

 

Dette modul på projektlederuddannelsen kommer blandt andet omkring:

 • Teamledelse og –opbygning
 • Teamroller
 • Dimensioner i team performance
 • Projektets grundlæggende dynamikker
 • Essentielle styringsmekanismer og modeller for projektets grundlæggende elementer
 • Frontloading og opstart af projektet.

 

Projektlederuddannelsen: Ledelse i projekter og organisering

Dygtig ledelse af mennesker er helt afgørende for succesen i projekter. Ledelse af et projekt omfatter ikke kun styring, excel-ark og planer. Ledelse er det, der skal til, for at projektprocessen bliver interessant, motiverende og rar at deltage i. Når alt andet glipper, er det kun ledelsesmæssig fokus, der kan bringe projektet i mål!

 

Dette modul på projektlederuddannelsen kommer blandt andet omkring:

 • Rollen som leder i projektarbejdet
 • Organisering af projektet
 • Grundlæggende projektmodeller for styring og ledelse.

 

Projektlederuddannelsen: Målfokus og krav

Hvad er det projektet skal levere? Hvad er det, en eventuel kunde vil have? Hvorfor har chefen etableret projektet? Målfokus og krav til projektet er det, vi starter med – for det er dér, vi skal slutte. At evne at opstille klare mål og skabe retning i projektet er alfa og omega for projektgruppens odds for at nå succesfulde resultater.

 

Dette modul på projektlederuddannelsen kommer blandt andet omkring:

 • Interessentstyring og behovsafklaring
 • Måltyper og scoping
 • Etablering af projektets fundament for gode planer og planlægning
 • Forankring i projektet
 • Krav, vilkår og kriterier i projektet
 • Facilitering af arbejdet.

 

Projektlederuddannelsen: Økonomi og risiko

Økonomi er ofte det styrende element i projektarbejdet – og skal styres og håndteres ligesom interessenter og kommunikation! Projektets budget er et vilkår, der skal inkluderes i planer og mål, og som kan bruges til at måle projektets fremdrift. Økonomien kan sættes under pres fra udefrakommende hændelser, som risikostyring burde tage hånd om. Risikostyring i projektarbejdet er af stor betydning for projektlederens handlemuligheder og risici og skal derfor identificeres og behandles – ligesom interessenterne og projektets økonomiske vilkår.

 

Dette modul på projektlederuddannelsen kommer blandt andet omkring:

 • Brugen af budget som værktøj i planlægning
 • Budgetarbejdet og ressourcehåndtering
 • Fremdriftsmåling
 • Risikoarbejdet og -styring
 • Risikoactions
 • Facilitering af processen.

 

Projektlederuddannelsen: Planlægningsprocessen

Planen for projektets udførelse er altafgørende for succes i opgaven. Planen handler dog langt mere om planlægningsprocessen, som skaber indsigt, ejerskab og sammenhængskraft i projektet. Det skal styres og ledes, og det skal faciliteres over for gruppen. Planen for projektets udførelse er af skrøbelig karakter og vil hurtigt skulle ændres efter opstart – derfor er det vigtigt at have sin projektgruppe involveret i hele planlægningsarbejdet.

 

Dette modul på projektlederuddannelsen kommer blandt andet omkring:

 • Planlægningsprocessen
 • Nedbrydning af mål som byggesten for planen
 • Facilitering af planlægning
 • Estimeringsteknikker
 • Ændringshåndtering
 • Styringshåndtag.

 

Projektlederuddannelsen: Kommunikation og afslutning af projektet

Kommunikationsarbejdet i projektprocessen er limen, der får det hele til at hænge sammen. Og god kommunikation skaber robusthed til at modstå spændinger og udefrakommende pres. Fokuseret kommunikation er også føling med interessenternes behov og forventninger og vil til stadighed sikre klarhed om mål og retning – så projektet kan afsluttes med et godt resultat.

 

Dette modul på projektlederuddannelsen kommer blandt andet omkring:

 • Kommunikationsopgaven for projektlederen og projektgruppen
 • Kommunikationsplanen
 • Afslutning af projekt
 • Logs i projekter
 • Kvalitetsarbejdet for produkt og proces
 • Overblik over projektværktøjernes sammenhæng.
Eksamen

Eksamenen på projektlederuddannelsen er skriftlig. Det vil være en opgave på max 6 sider, som handler om dine egne projekter og din egen rolle som projektleder. Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på Den Intensive Projektlederuddannelse. Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis.

Pensum + øvelser

Forud for hver af projektlederuddannelsens seks undervisningsdage skal I læse en del af pensum.

 

Pensum på projektlederuddannelsen er på dansk og består udelukkende af bøger og artikler af velrespekterede forfattere. Pensum og materiale indgår i prisen for projektlederuddannelsen.

 

For os handler Den Intensive Projektlederuddannelse om, at I får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at I får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til jer som projektledere (eller kommende projektledere) og til jeres arbejdsplads – så I og jeres arbejdsgiver får fuldt udbytte af projektlederuddannelsen.

Mød underviserne!
Christian Se profil
Christian er en engageret og involverende underviser, som sætter en ære i at kommunikere sin faglige viden så alle kan forholde sig til det. Han er skarp til at koble fagenes indhold til kursisternes egne problemstillinger og hverdag – bl.a. gennem sine mange eksempler og store undervisningserfaring. Christian er specialiseret gennem mange år som konsulent og underviser indenfor projektledelse- og porteføljeledelse samt organisationsudvikling.

Han er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse og har en række uddannelser og certificeringer som han inddrager i undervisningen, bl.a. PMP®, PRINCE2®, Belbin® og Scrum Master. Han er uddannet proceskonsulent, er lektor, har en diplomuddannelse i erhvervspædagogik og er ICC-certificeret coach.
Jesper Se profil
Jesper har over 10 års undervisererfaring med projektledelse og har selv stået i spidsen af talrige projekter lige fra store events til IT-udviklingsprojekter og organisationsudvikling m.m. Hans undervisning i projektledelse har allerede bragt værdi til organisationer som bl.a. Danske Bank, Udenrigsministeriet, Røde Kors og FL. Smidth.

Jesper er uddannet kaospilot og har desuden en HD i innovation og organisationsudvikling fra Copenhagen Business School. Derudover er han certificeret projektleder og PRINCE2® og har tidligere certificeringer i IPMA, PMI-PMP, Belbin®, DiSC, JTI og Insight persontype profilværktøjer.
Kristian Se profil
Kristian arbejder til daglig med projektledelse og produktudvikling, bl.a. inden for vindmølleindustrien. Han er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som lektor. Kristian er uddannet officer i Flyvevåbnet og efterfølgende Civilingeniør (cand.polyt.) med speciale i forretningsudvikling og teknologi. Han har desuden en række certificeringer: PRINCE2®, Situationsbestemt Ledelse®, Scrum Master, Konfliktmægler og certificeret coach.

Kristian gør en stor dyd ud af dialogbaseret undervisning, hvor kursisternes egen hverdag bliver omdrejningspunktet for de teoretiske temaer. Han er en energisk, humoristisk og motiverende underviser, som brænder for at skabe uformelle og jordnære læringsrum, hvor teori kobles med praktiske eksempler.
Hvem bør deltage på denne uddannelse?

Projektlederuddannelsen henvender sig til alle brancher og alle typer af projekter. I kan arbejde i offentlige eller private virksomheder og være:

 • Kommende projektledere
 • Nye projektledere
 • Erfarne projektledere, der vil have bedre værktøjer og fintunet jeres teamlederkompetencer
Underviseren tager ansvar for jeres læring!

For AROS KURSER handler alting om at skabe en positiv forandring for jer! Vi spørger derfor ind til jeres behov og forudsætninger inden kurset. Og underviseren hjælper jer til at overføre den nye viden og de nye færdigheder til jeres dagligdag efter kurset. 

Tilmeld jer, og få en gratis miniguide!

Når I tilmelder jer dette kursus i Den Intensive Projektlederuddannelse, sender vi jer vores lille miniguide ”Få større udbytte af dine kurser”. Med guiden får I enkle tips til, hvordan I får størst muligt udbytte af jeres kursus – og af alle jeres fremtidige kurser.

Udfyld formularen, og få et estimat på prisen.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse Den Intensive Projektlederuddannelse

  Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

  Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

  Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

  Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

  Har du spørgsmål?

  Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. +45 70 278 279.

  Vi ser frem til at møde dig

  Aros
  Din besked er blevet sendt.

  Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

  Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på +45 70 278 279

  Aros
  Hent materiale
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Kursus/Uddannelse Den Intensive Projektlederuddannelse
  [cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

  Aros

  Uddannelsen vil have rigtig stor indflydelse på mit arbejde. Var på helt bar bund inden, så har fået en masse håndgribelige værktøjer, som jeg skal bruge i det daglige.

  Rene Mortensen

  Vores underviser har været helt fremragende til at koble teori sammen med praksis. Det har gjort det meget let at gennemskue, hvordan man kan tage stoffet med hjem og bruge i det daglige. Uddannelsen vil have stor indflydelse på mit mind set omkring projekter, og hvordan jeg griber dem an - helt fra start til slut.

  Sanne Anthonsen

  Jeg har fået masser af nye styringsværktøjer og indsigt i teamdynamikker med hjem. Den nye teori giver mig mere struktur og overblik i hverdagen. Underviseren var super kompetent, og han var i stand til at sætte sig i vores - forklaringer og teori omsat til praktiske eksempler fungerede rigtig godt.

  Anja Lindgaard 

  97,9%
  af alle kursister

  af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

  Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
  om kommunikation GRATIS!
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.